Broederschap

De Vrijmetselarij is een middel om oprechte vriendschap te stichten tussen mensen die anders in voortdurende verwijdering van elkaar zouden zijn gebleven. Het in vrijheid samen op zoektocht zijn leidt tot hechte onderlinge banden met anderen in de loge. Dit is de basis voor de Broederschap in de Vrijmetselarij. Er ontstaat een onderlinge solidariteit die gelijk is aan die van broeders.

Religieuze of politieke achtergrond doen er niet toe in de loge, waar we elkaar ontmoeten in harmonie. Als voorbeeld hiervan wordt vaak de loges in Israël genoemd, waar joden en moslims vreedzaam met elkaar kunnen omgaan. Als vrijmetselaar proberen we elkaar niet van een ieders eigen visie te overtuigen: wij zoeken naar de gezamenlijke visie die ons bindt. Hoogleraren en bestuurders ontmoeten schoolconciërges en buschauffeurs. Zo ontstaat een netwerk van mensen van verschillende leeftijd en intellectueel niveau die zichzelf openstellen en elkaars gedachten delen terwijl ze elkaar vrij laten in hun denken.

De Broederschap wordt vaak gesymboliseerd door een keten die de gehele Aarde omspant. Het geeft een prettig gevoel om, waar dan ook op deze wereld, medebroeders als vrienden te ontmoeten en je thuis te voelen. De universele banden onder vrijmetselaars zijn echter slechts het gevolg van onze werkwijze en omgangsvormen: er bestaat géén wereldwijd bestuurlijk orgaan voor de Vrijmetselarij.