Vrijmetselarij

De vrijmetselarij biedt zoekende mensen in een vertrouwde omgeving een zingevingsmethode die met behulp van rituelen en symbolen leidt tot zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.

De Vrijmetselarij is een methode om door te dringen in de aloude levensvragen van herkomst, taak en bestemming, en het vinden van een wereld- en levensbeschouwing. Wij noemen dat het “zoeken naar waarheid”.

Er zijn geen dogma’s in de Vrijmetselarij, geen leer en ook geen openbaring.

Vrijmetselarij is een methode om mensen te stimuleren bewust denkend in het leven te staan. Dat doel is niet uniek maar de methode is dat wel. Er wordt gebruik gemaakt van symbolen en rituelen. Daarbij worden dingen doorgegeven die niet zomaar in woorden te vatten zijn. In de praktijk betekent het dat Vrijmetselaren proberen zichzelf als mens te verbeteren. Daarin staan ze zeker niet alleen maar de werkwijze is bijzonder.

Het gaat om de individuele beleving van wat er “méér zou zijn tussen hemel en aarde”. Niet datgene wat de natuurkundige wetten kunnen verklaren maar de oorsprong van die wetten zelf: een universele orde, een allesdrijvende kracht, de schepper. Dit begrip duiden we aan als de “Opperbouwmeester des Heelals”. Het doel van de Vrijmetselarij is de mens te begeleiden op zijn persoonlijke zoektocht naar waarheid. Dit geschiedt door het aanreiken van symbolische begrippen, door het beleven van de ritus en door discussie met anderen.

De Vrijmetselarij wordt beoefend in “loges”. Een loge, zoals in dit geval “Silentium”, is een zelfstandige vereniging van vrijmetselaars waar wekelijkse bijeenkomsten plaatsvinden. We kennen twee types bijeenkomst, de Comparitie en de Open Loge. Bij de Comparitie houdt een van de leden een voordracht, waarna discussie volgt. Een Open Loge is een rituele bijeenkomst, bij voorbeeld voor de aanname van een nieuw lid. We sluiten de avond aan de bar, waar de discussie vaak wordt voortgezet in een al dan niet lichtere toon. Er ontstaat een hechte band tussen de leden, die we de Broederschap noemen.

De vrijmetselarij wordt in deze animatiefilm nader uitgelegd.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze andere pagina’s en naar de website www.vrijmetselarij.nl van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren in Nederland. U kunt ook meer lezen in het boekje “Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk?” dat u on-line kunt inzien.

Veel gestelde vragen