De Vrijmetselarij kent de graden van Leerling, Gezel en Meester, naar het voorbeeld van de oude ambachtsverenigingen. Deze graden geven geen hiërarchie onder de leden zelfontplooiingaan, maar eerder dat vaardigheid in de methode van de Vrijmetselarij geleidelijk verworven wordt.

We worden aangenomen als lid van de loge in de graad van leerling. De leerling krijgt de opdracht aan zichzelf te arbeiden en wordt geconfronteerd met onze omgangsvormen, zoals de manier van discussiëren, vredelievend ruzieën en conflicten oplossen. Na een jaar volgt een rituele bevordering tot de graad van gezel, waarbij de symbolische instrumenten aangereikt worden om het gedachtengoed van de Vrijmetselarij in het dagelijkse leven toe te passen. Na nog een jaar volgt de rituele verheffing tot de meestergraad, waarbij ingegaan wordt op het levensmysterie.

Deze drie graden kunnen gezien worden als drie verschillende symbolische werkwijzen waaruit we steeds nieuwe inzichten kunnen halen. Ook de meest ervaren meesters blijven zich als leerling ontwikkelen.

Silentium is een vereniging en als zodanig heeft zij een bestuur. Zeker voor de jonge professionelen onder ons is het bestuurslidmaatschap een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van onze managementvaardigheden. Het is gebruikelijk in onze loge om kort na het bereikt hebben van de meestergraad een functie aangeboden te krijgen in het bestuur.