De Loge heeft circa 50 leden en circa 20 buitenleden. Het jongste lid is geboren in 1995 en het oudste lid in 1924. Enkele leden delen hieronder hun ervaringen.

Rob, Levensmiddelentechnoloog

“De Loge is voor mij vooral een veilige plaats, waar iedereen geaccepteerd wordt zoals hij is. Iedereen heeft verschillende denkbeelden en bovendien verschillende sterktes en zwakheden, die er allemaal mogen zijn. Binnen de eenheid van de Loge zie je dat die sterktes en zwakheden versmelten met die van anderen en zo één functioneel geheel vormen. En zo is het ook in de maatschappelijke wereld. Voor mij ligt de weg om “beter mens” te worden in het leren accepteren van anderen, maar vooral óók van jezelf, in de wetenschap dat iedereen een rol vervult, dat iedereen “ertoe doet”.

Diederik, Psycholoog

“Als een man zichzelf beter leert kennen ‘in zijn soort’, dan wint zijn omgang met vrouwen aan kwaliteit. De man, met name in de tegenwoordige tijd, moet aan veel eisen voldoen. Behalve een liefhebbende echtgenoot en gloedvol minnaar in bed, moet hij een fantastische vader zijn, in zijn werk iemand die carière maakt en bij alle collega’s geliefd is, in zijn vrije tijd een helper voor iedereen. Dan kan het juist heel prettig zijn om één avond in de week in de loge met mannen onder elkaar te zijn”.

Jan, Civiel Ingenieur

“Juist de inmateriële waarden van de Vrijmetselarij zijn zo belangrijk. Neem de vrijheid, bijvoorbeeld: de Vrijmetselarij is verboden in vrijwel alle dictatoriële regimes. Dit zegt genoeg en is voor mij voldoende reden om me er thuis te voelen. Zelf heb ik lang gewerkt in Zuid-Afrika en ben ook daar ingewijd; ik weet hoe belangrijk deze dingen zijn”.

Leon, Civiel Ingenieur

“De Vrijmetselarij heeft me niet zozeer veranderd maar heeft mij juist gesterkt in de persoon die ik wil zijn. Er is respect voor ieders levensovertuiging terwijl ik door de gedachtenwisseling veel meer inzicht heb in andere levensfilosofieën. Tijdens mijn bestuursperiode heb ik mijn managementvaardigheden kunnen uitbouwen. Dit was een heel positieve ervaring, mede dankzij de coaching die ik kreeg van een ervaren oudere broeder.”

Michiel, Hoogleraar

“Als kind ben ik katholiek opgevoed maar ik zag op een gegeven moment niets meer in het dogmatisch denken. Toch heb ik het besef dat er een allesomvattende eenheid is, een God zoals door Spinoza omschreven in zijn Ethica. Dankzij de methode van de Vrijmetselarij heb ik een betere vorm kunnen geven aan deze gevoelens en heb daarbij geleerd om voorzichtiger te zijn bij het vormen van een mening over andermans opvattingen en keuzes.”

Roger, Docent

“Het lidmaatschap heeft mij veel goeds gedaan. Ik heb door lid te worden van Silentium, geleerd mijn ideeen en meningen te uiten, ook heb ik hier geleerd de meningen van anderen te respecteren. Niet dat ik perse lid had moeten worden om aan mijzelf te werken, nee… ik had mijn ei ook ergens anders kwijt gekund en toch… de loge, het gebouw, de mensen, de sfeer, ja vooral de sfeer, ‘the intimacy’… dat gaf de doorslag, nu nog steeds, dat kun je met niets anders vergelijken.”

Sergei, Universitair Onderzoeker

“Vraag u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en u zal worden opengedaan. Deze woorden vatten een deel van de geest van de orde samen. Ik werd ingewijd in mijn geboorteland en toen ik in Delft aankwam vond ik dat ik de reis in deze loge kon voortzetten. Vrijmetselarij veredelt mijn geest en geeft mij een grootst gevoel waardoor ik mezelf elke dag wil verbeteren.”