De Loge Silentium heeft circa 50 leden en circa 20 buitenleden. Het jongste lid is geboren in 1995 en het oudste lid in 1924. De reden om vrijmetselaar te worden verschilt van persoon tot persoon, en ook wat het iemand brengt is persoonlijk.

Als vrijmetselarij werven wij geen leden! Uitgangspunt is dat iemand door innerlijke drang gedreven zelf het initiatief moet nemen “aankloppen” om contact te zoeken met de loge voor een eventueel lidmaatschap. Dit kan via een verzoek tot een nader gesprek te richten aan info@logesilentium.nl 

De ervaringen en overwegingen van verschillende vrijmetselaren die deze stap gedaan hebben kunt u lezen in onderstaande magazines.

Tijdschrift Augustus 2019

Tijdschrift Augustus 2021