Vrijmetselaar zijn

Als vrijmetselaar trachten we bewust te worden van onze plaats ten opzichte van het hogere en van de medemens. Dit schept een verplichting in ons handelen die zich voornamelijk vertaalt in het hanteren en uitdragen van ethische waarden als integriteit, respect en tolerantie.

Door de combinatie van verschillende leeftijden, beroepen en geloofsopvattingen ontstaat in de loge een unieke sfeer waar we ongedwongen van elkaar kunnen leren en elkaars geest scherp kunnen houden. We wisselen zienswijzen uit zonder mekaar te hoeven overtuigen. Deze luistervaardigheid zonder vooroordeel komt ons ten goede in ons dagelijkse leven. De filosofie van de Vrijmetselarij helpt ons bij het zelfbewust zijn van onze levenskeuzes en opvattingen. Juist daardoor kunnen we in een steeds complexere samenleving onze plaats bepalen.

Het lidmaatschap van een loge behorende tot de Orde van Vrijmetselaren in Nederland is alleen voorbehouden aan mannen. Deze historische keuze wordt door de leden gekoesterd mede omdat het een open doch kwetsbare onderlinge houding bewerkstelligt. Vrouwen worden echter op allerlei wijze bij het verenigingsgebeuren betrokken, bijvoorbeeld bij de sociale activiteiten.