Eigenlijk is er maar één essentiële voorwaarde om lid te kunnen worden van de Loge Silentium en daarmee van de Vrijmetselarij: je moet de veronderstelling hebben dat er iets is in de natuur wat het bevattingsvermogen te boven gaat. vrijmetselaar_worden

De Vrijmetselarij kent vanouds géén actieve werving van nieuwe leden. Belangstellenden dienen zelf de eerste stap te nemen en, zij het via een vriend of kennis die vrijmetselaar is, zij het door direct contact op te nemen met de logevoorlichter van Silentium op info@logesilentium.nl, hun voornemens kenbaar te maken.

Er volgt een aantal formaliteiten en ontmoetingen met leden van de loge, waarbij vooral gepeild wordt of een kandidaat de methode en de waarden van de Vrijmetselarij zal onderschrijven. Dit is nodig om het karakter van de vereniging te beschermen en om een nieuw lid mogelijke teleurstellingen te besparen. Bij goedkeuring van de kandidaat volgt de inwijding als leerling vrijmetselaar.

Het lidmaatschap van Silentium bedraagt € 320 per jaar plus kosten voor deelname aan maaltijden. Aantoonbare financiële onvermogenheid van een oprechte kandidaat zal nooit reden zijn tot afwijzing.

Er wordt van een lid verwacht dat hij zijn hele leven vrijmetselaar zal blijven. Er kunnen echter allerlei redenen bestaan waardoor, in de loop der jaren, een vrijmetselaar besluit om zijn lidmaatschap te beëindigen. Dit wordt zonder verdere discussie gerespecteerd. In de loge aangegane vriendschappen blijven overigens in zulke gevallen vaak voortbestaan.