Loge Silentium geopend Zaterdag 8 September 2018

Vrijmetselaarsloge Silentium is elk jaar op de zaterdag van Open Monumentendagen te bezoeken.
Men kan dan het monumentale gebouw bekijken en kennismaken met de vrijmetselarij.

Vrijmetselaarsloge Silentium is een van de oudste verenigingen in Delft. De loge werd opgericht in 1801. Ook vandaag de dag is Silentium nog steeds een actieve vereniging van wereld- en levensbeschouwelijke aard. De leden van Silentium komen wekelijks op dinsdagavond bij elkaar om van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren. Vrij van dogma’s en met respect voor elkaars mening en verschillen, zoeken vrijmetselaren naar dat wat mensen bindt. Wat alle vrijmetselaren met elkaar gemeen hebben is het streven een bewuster mens te worden en – ieder op zijn eigen manier – een steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Programma 2018

De loge is op zaterdag 8 september geopend van 10-17 uur. Op gezette tijden (11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur) zal er een korte lezing zijn over de Vrijmetselarij en haar rol en betekenis in Europa en de wereld. Ook is er doorlopend de mogelijkheid tot bezichtiging en rondleiding door het monumentale pand onder leiding van leden van Loge Silentium en de andere gebruikers van het gebouw: de Loges Delta, La Liberté en Catena Aurea.

Delftse Logearbeid

Loge Silentium is een mannenloge. Zij maakt deel uit van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Silentium is tevens de eigenaar van het monumentale logegebouw. In het gebouw komen ook de vrouwelijke loge Catena Aurea en de gemengde loge Delta en La Liberté bijeen. Samen vertegenwoordigen deze drie loges het hele scala aan logearbeid van de vrijmetselarij in Delft. Loge Silentium bevindt zich aan de Choorstraat 16A te Delft.