Arbeidstafel

De bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en daardoor erkende Grootmachten, tenzij anders aangegeven.arbeidstafel

De komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda:

  • 6 juni – Comparitie – Ledenavond, voortgang Tempelcommissie
  • 13 juni – Comparitie – Bouwstuk over Schopenhauer
  • 20 juni – Open Loge – Zomer Sint Jan
  • 1 juli – Zomer BBQ
  • 9 september – Open Monumentendag, belangstellenden welkom.

Gedurende de zomermaanden zijn er op de dinsdagavonden informele bijeenkomsten.

Het werkjaar begint weer op 19 september. De arbeidstafel van het najaar wordt binnenkort gepubliceerd.